Å gjøre det viktige interessant

Vi er nerder. Vi er journalister, utviklere og designere som brenner for viktig innhold. Drivkraften er et hjerte som banker for nyheter og teknologi.

Demokratiprosjekt med støtte i bransjen
 • Demokratiprosjekt med støtte i bransjen

  Merknad fusjonerer teknologi og journalistikk og frigjør kraft til redaksjoner i kampen for en mer empirisk basert, faktabelagt og sannhetssøkende kvalitetsjournalistikk.

  Datajournalistikk ligger nært selve kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Merknad smelter sammen teknologi og journalistikk og gjør topp internasjonal ekspertise tilgjengelig.

  Ved bruk av avansert datateknologi samler, tilgjengeliggjør, knytter sammen og demokratiserer vi journalistisk metode til et kraftfullt nytt verktøy for norsk presse.

 • Åpne data og community

  Etablering av en offentlig og åpen kilde for deling av verktøy, metoder og datasett er helt sentralt i Merknads plan.

  Vi tror på nettverket vårt av datajournalister og utviklere for å gi mediebedriftene ekstra slagkraft.

  Koder deles på github.com/merknad og i community-gruppen vår – bli med!

 • Presseetikk og redaktøransvar

  Merknad forplikter seg til Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten og skal være en profesjonell og trygg støtte for redaktørstyrte medier.

  Daglig leder er medlem i Norsk Redaktørforening. Merknad vil aldri gå på bekostning av kildevern og sentrale prinsipper for undersøkende journalistikk.

  For frilansere og selvstendige samarbeidspartnere vil daglig leder ha redaktøransvar til det tidspunkt innholdet publiseres av et nyhetsmedium.