Merknad AS hviler på et ytringsfrihetsfundament, og er etablert med støtte fra Fritt Ord. Vi tror på faktabasert journalistikk som en grunnleggende del av et åpent, fritt og demokratisk samfunn. Vår visjon er at god bruk av empiriske data vil styrke journalistikken og at en best mulig tilgang til datafaglig spisskompetanse vil styrke medienes evne til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

 1. (§1)

  Vi er journalister, utviklere og designere som deler en felles lidenskap for nyheter, teknologi, samfunn og design.

 2. (§2)

  Målet til Merknad er å gjøre redaktørstyrte medier bedre i stand til å drive kritisk, undersøkende og opplysende journalistikk i en digitalisert verden.

 3. (§3)

  Vi brenner for å forsterke journalistikken ved å gjøre redaksjoner bedre i stand til å hente viktige storyer ut av data, og å formidle det effektivt og sannferdig ut til publikum og den offentlige samtalen.

 4. (§4)

  Åpenhet ligger i DNA-et vårt. Vi skal derfor være åpne by default. Vi er kritiske til alle som holder igjen data og vil derfor aktivt arbeide for at offentlige data skal være best mulig tilgjengelig for borgerne.

  Vi vil dessuten at både vi og samarbeidspartnerne våre skal være åpne om metoder og verktøy når journalistikken er publisert. Vi skal dyrke og legge til rette for en åpenhets- og delekultur blant alle som jobber sammen med oss. Prosjekter skal være etterprøvbare og kodene åpne for gjenbruk og videreutvikling så langt det lar seg gjøre.

 5. (§5)

  Vi skal legge til rette for community og nettverksbygging, og bidra til kompetanseheving og tilgang til ressurser for pressen.

 6. (§6)

  Som eksperter på data og digital journalistikk, er etikk og kildekritikk helt sentrale verdier. Merknad forplikter seg til Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

  Merknad skal være en trygg og sikker samarbeidspartner for redaktørstyrte medier, der journalistisk metode, kildevern og presseetikk står i fremste rekke.

  Vi vil ikke publisere data eller bidra til dette, dersom vi ikke er helt trygge på kvaliteten.

 7. (§7)

  Vi velger selvstendig hvem vi ønsker å samarbeide med, og vil ikke bidra til å spre fordreide fakta, løgner eller falske nyheter.

 8. (§8)

  Vi vil heller ikke delta i prosjekter som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.